Minister kiest Beijenwaard als overnachtingshaven Lobith

1210

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft voor de nieuwe overnachtingshaven in Lobith gekozen voor de locatie Beijenwaard buitendijks in combinatie met het moderniseren van de bestaande haven bij Tuindorp. Hierdoor krijgt de binnenvaart er in 2019 zeventig overnachtingsplaatsen bij.

De minister zocht een locatie waar zeventig schepen veilig buiten de vaargeul kunnen overnachten in een overnachtingshaven. Daarvoor werden drie locaties, Oude Waal, Bijland en Beijenwaard, onderzocht. Uiteindelijk werden elf alternatieven uitgewerkt.

Minister kiest Beijenwaard als overnachtingshaven LobithDrie kansrijk

Uit de studie blijkt, dat op alle locaties negatieve effecten op beschermde natuurwaarden niet uit te sluiten zijn. Van de elf alternatieven bleken er drie kansrijk te zijn voor de realisatie van de zeventig ligplaatsen:
– een nieuwe haven in de Bijlandse plas;
– een nieuwe haven in de Beijenwaard, in het buitendijkse gebied;
– een combinatie van het moderniseren van de bestaande overnachtingshaven Tuindorp met een nieuwe (kleine) haven in de Beijenwaard, in het buitendijkse gebied.

Voorkeur

Uiteindelijk koos de minister, met instemming van de samenwerkende partijen, voor de locatie Beijenwaard buitendijks in combinatie met het moderniseren van de bestaande haven bij Tuindorp. ‘Deze combinatie biedt mogelijkheden voor een goede ruimtelijke inpassing. Bovendien past het behouden van Tuindorp in het overheidsstreven naar duurzaam en zuinig ruimtegebruik. Daarnaast veroorzaakt het moderniseren van Tuindorp geen significant negatieve effecten op de beschermde natuurwaarden.’

Planning

De planning voor dit project is als volgt:
– Nadere detaillering en planuitwerking: tot en met medio 2016
– Projectbeslissing (MIRT3): medio 2016
– Start uitvoering: verwachte start 2018
– Oplevering: 2019.

De kosten voor de nieuwe overnachtingsplaatsen zijn 119,4 miljoen euro. (Bron: Ministerie I&M/Foto: RWS)

Bekijk alle foto’s van de Oranjegekte in transport en logistiek in het Oranjealbum

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief